SELFLESS DREAMS/QUEER CONFESSIONS (2017)

video-installation

 

NL

In welke mate bepaalt de blik van de ander hoe we naar onszelf kijken? Bestaat ‘het ware ik’ of is identiteit altijd louter performance? In SELFLESS DREAMS/QUEER CONFESSIONS bevraagt Neal Leemput genderidentiteit in relatie tot performance en performativiteit. Vertrekkend van zijn werk als theatermaker wil hij in deze installatie minutieus inzoomen op hoe identiteit belichaamd wordt en hoe de perceptie van de ander, een toeschouwer, onze zelf-perceptie beïnvloedt.

duur: 6 min 38 sec

 

ENG

SELFLESS DREAMS/QUEER CONFESSIONS questions gender identity in relation to performance and performativity. How do we define ourselves by the way ‘the other’ looks at us? Does ‘the true self’ exist? Or is identity merely performance? 

In this video-installation Neal Leemput wants to focus on how we embody identity, using his work as a theater maker as a starting point. How does the perception of the other, a spectator, influence our self-perception? 

duration: 6 min 38 sec

Concept Neal Leemput & Danny De Jong Tekst Neal Leemput

Cast Yannis Berrewaerts, Chris Franquet, Nico Molleman & Shana Slosse Make-up Dorien Reyntjens & Jasmijn Van Hoof D.O.P & Montage Emma Lesuis Special thanks to Stijn Vanhecke